Om Tingverken

Stor kunskap om formverktyg för små plastdetaljer 

Tingverken AB grundades 1969 och ingår sedan januari 2012 i företagsgruppen AMB Industri Aktiebolag.

Tingverken har sedan starten fokuserat på tillverkning av precisionsformverktyg för tillverkning av små och komplexa plastdetaljer med extremt små toleranser för medicinteknik, telekom och finmekanisk industri.

Tingverken tillverkar även formverktyg för 2K formsprutning, ingjutningsverktyg, silikonformverktyg, mätfixturer, tolkar samt kringutrustning och robotanpassningar för formverktyg eller monteringsutrustningar.

Tingverken har ett eget stamformsystem för framtagning av provdetaljer och produktion av förserier. Vi provkör och verifierar formverktygen i våran egen formsprutningsavdelning före justering av noggranna toleranser och levererar till slut ett färdigt produktionskoncept till kund.