Planering

Planering

Vi har ett planeringssystem med orderhantering samt produktionsstyrning helt integrerat i nätverket med effektiva databaser där alla kopplingar mellan kund och oss som tillverkare hanterar cad-underlag, ritningar, modeller, elektroder, underlag för kontrollmätning samt maskinspecifika nc-program.

Systemet möjliggör en stor flexibilitet för en rationell tillverkningsprocess med möjlighet att med kort varsel kunna göra omprioriteringar och ändringar i produktionsflödet.