Produktion

Produktion 

Produktionen sker i moderna precisionsbearbetningsmaskiner av högsta klass, anpassade i storlek för våra storlekar på formverktyg och utrustning.

Tillverkningen sker i ett planerat flöde genom anläggningen, i maskingrupper och avdelningar för respektive operationer. Maskingrupperna är bemannade dagtid med kunnig och noggrann personal, därefter sker produktionen 24 timmar per dygn 7 dagar i veckan obemannat i maskingrupperna tack vare ett flödesstyrt planeringssystem på respektive maskincell.

Alla arbetsstycken och verktyg riggas och mäts in med moderna koordinatmätmaskiner utanför respektive maskincell, varefter robotar tar över och laddar i och laddar ur maskinerna efterhand som arbetsorderna blir färdiga. Alla koordinatsystem på arbetsstycken och elektroder såväl som offset och eventuella korrektur exporteras till respektive maskingrupp via ett effektivt och kraftfullt orderhanteringssystem från effektiva databaser i vårt lokala nätverk.

Detta arbetssätt skapar oanade möjligheter att effektivt planera och eventuellt omprioritera körordning för att på så sätt skapa en tidseffektiv produktion med stor flexibilitet och obegränsade valmöjligheter.