Produkter

Produktionsklara formverktyg med verifierad process

Vi arbetar nära våra kunder med produktanpassning, problemlösning och produktutveckling.
Vår målsättning är att leverera stabila och färdiga processer direkt till kundens produktion.

Våran konstruktionsavdelning har stort kunnande, en hög tekniknivå och arbetar med effektiva och moderna programvaror, vilket skapar de bästa förutsättningar för kunden att i slutändan erhålla produkter väl anpassade till såväl funktion, prestanda, ekonomi samt design.

All konstruktion utförs i våra parasolidbaserade system TopSolid, och vi kan ta emot alla förekommande exportfilformat i 3D och 2D.

Utöver precisionsformverktyg konstruerar och tillverkar vi även specialmaskiner, monterings och kringutrustningar.

Till stöd för produktionen används avancerade CAD-, CAM- och simuleringsprogram. Den moderna maskinparken är till stora delar integrerad i ett internt nätverk, där flödet övervakas och styrs kontinuerligt.

Produktionsdetaljer tillverkade med verktyg från Tingverken finns i många avancerade applikationer och system runt om i världen  inom följande områden: Telekom, Elektronik, Medicinteknik och Finmekanik.

Tingverken har skickliga medarbetare med stor erfarenhet av att hantera kundspecifika lösningar.