Produktutveckling

Produktutveckling

Om ni som kund söker en samarbetspartner för utveckling samt design av nya produkter, eller förbättring och vidareutveckling av befintliga produkter – då har vi mycket att erbjuda er.

Vi kan av erfarenhet konstatera att det är av största vikt att vi som formtillverkare redan i ett tidigt stadium blir involverade i projekten för att säkerställa att designen av produkten i ett tidigt skede anpassas för formtillverkning.

Detta bidrar till lägre kostnader, stabilare konstruktioner samt kortare ledtider för er som kund vilket vi alla vet är av största vikt och säkerställer en problemfri produktion under lång tid.

Vårt kunnande och långa erfarenhet säkerställer att ni som kund får tillgång till en bred kunskapsbank med hög tekniknivå när det gäller problemlösning i samband med utveckling och design av nya produkter inom såväl finmekanik som medicinteknik.

Vi ställer upp hela vägen från den enklaste skiss eller idé, till ett färdigt koncept anpassat för såväl små serier som för storskalig produktion av stora volymer.

Vi producerar även mindre eller större serier i våran egen formsprutningsavdelning i de fall kunden önskar detaljer för monteringsmaskiner eller till fältstudier.