Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Våra egna högt ställda kvalitetskrav är en garanti för att du som kund erhåller en kvalitet av absolut högsta klass.

I produktionen sker en kontinuerlig kvalitetskontroll av alla delmoment i processen, detta för att undvika alla möjliga felkällor som riskerar att fel uppstår i slutprodukten.

Alla mätningar av delmoment i produktionen lagras och dokumenteras i elektronisk form kopplat till ordernummer, för att på så vis erhålla full spårbarhet bakåt.

Alla produkter passerar till slut leveranskontrollen, där slutresultatet kontrolleras och dokumenteras internt med mätprotokoll i elektronisk form.

För de kunder som så önskar levererar vi mätprotokoll i pappersform på mått och toleranser enligt ritningar.

Alla mätningar utförs i moderna koordinatmätmaskiner eller optiska mätmaskiner av kunnig och erfaren personal. Produktionslokalerna präglas av noggrann och kontrollerad kontinuerlig städning vilket är en absolut förutsättning när man arbetar med precisionsarbeten med snäva toleranser.

Produktionsmaskiner såväl som mätmaskiner kontrolleras och kalibreras löpande av ackrediterade kontrollorgan.